odd fellows heerenveen oekraine stop putin now

Algemene Voorwaarden Odd Fellows For Ukraine

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vereniging: Johan Willem Friso Loge
 2. Donaties: Aan de vereniging ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Johan Willem Friso Loge van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 4. Doelstellingen: Door de vereniging vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen.

Artikel 2: Algemeen

De Commissie Maaschapelijke activiteiten van de Johan Willem Friso Loge is opgericht om (financiele) hulp te bieden aan maatschappelijke activiteiten, waaronder het bieden van hulp aan Oekraïne. Dit gaat via het Odd Fellows Netwerk in Polen en Oekraine.

 1. De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 40002155
 2. De vereniging heeft ten doel om maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, waaronder in dit specifieke geval donaties voor hulp aan Oekraïne.
 3. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het door middel van verkregen donaties van haar leden en andere personen die de Odd Fellows een warm hart toedragen.

Artikel 3: Donaties

 1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de vereniging.
 2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden
 3. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.oddfellowsforukraine.org plaatsvinden.
 4. Voor het verwerken van de donaties maakt de vereniging gebruik van de Mollie die de donaties via de website voor de vereniging faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl
 5. De donaties zullen per week worden besteedt. De manier waarop zal worden gecommniceerd met de donateurs

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De vereniging, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de vereniging toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in een bestand. Er kan ook anoniem worden gedoneerd.
 2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.
 3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de vereniging of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de vereniging dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 4. De vereniging zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.
 5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.
 6. Voor aanvullende voorwaarden met betrekking tot het privacy beleid van de vereniging verwijzen wij naar https://www.oddfellowsforukraine.org/privacybeleid.

Artikel 6: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen tussen vereniging en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.
 2. Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

Heerenveen, 21 maart 2022
Johan Willem Friso Loge
www.oddfellowsforukraine.org
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Odd Fellows

medische hulp kit met odd fellows logoEen van de 20 EHBO-tassen met de drie schakels (het Odd Fellows logo) die door Poolse Odd Fellows naar Lviv in Oekraine zijn gebracht. 

 

odd fellows uit Lviv ontvangen graad liefde in PolenOdd Fellows uit Lviv (Oekraïne) in beter tijden in 2021 te gast bij de Poolse Odd Fellows in de stad Wroclaw

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.